Областният съвет за развитие одобри инвестиционни предложения на общините Елхово, Болярово, Стралджа

IMG_0195Областният съвет за развитие на област Ямбол одобри на днешното си заседание инвестиционните предложения на общините Елхово, Стралджа и Болярово във връзка с разработване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

Инвестиционните предложения на община Елхово са насочени към подобряване водопроводната система на три от най-големите села – Маломирово, Раздел, Бояново. Вторият проект е за саниране на ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”село Бояново. Ремонт и ново оборудване на МБАЛ „Св.Иван Рилски” град Елхово е третото предложение на общината.

IMG_0197Предложенията на община Болярово са насочени приоритетно към бизнеса и разкриване на работни места. Някой от идеите са:  Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса; Изграждане, на защитено жилище в село Стефан Караджово; Преобразуване на общинска сграда в детска градина за нуждите на село Попово; Проект за изграждане на борса със съседни общини в областта на земеделието и животновъдството; Създаване на цехове за преработка на земеделска продукция; Създаване на предприятия за дървообработка; Интегриран проект за развитие на археологичен и познавателен туризъм в общините М.Търново, Болярово и Елхово.

Община Стралджа също предлага проекти за развитие на района. Някой от предложените проекти са: Закупуване и въвеждане в експлоатация на водоспестяващи напоителни системи за производство на зърнени култури, зеленчуци и трайни насаждения; Изграждане на млекопреработвателно предприятие в  Стралджа; Подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на няколко села от общината; Изграждане на закрита спортна база в Стралджа, стрелкови клуб и стадион и др.

На заседанието на Областния съвет за развитие на област Ямбол членовете на съвета актуализираха състава на Областния съвет за развитие, на Постоянната комисия за социална политика към ОСР и на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия за социална политика, както и на състава на Комисията по заетост и Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие.

 

About the Author :