Областният информационен център приключи срещите по общини

20141128_102117Със среща в община Елхово на 28 ноември, Областен информационен център-Ямбол  завърши трети за годината цикъл от информационни срещи за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в 5-те общини от областта. Темата на информационните събития беше „Предстоящи възможности за европейско финансиране”.

Акцент в срещите беше представянето на седемте индикативни годишни работни програми на оперативните програми за 2015 г. със съответните основни приоритети, дейности, безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.

20141125_104411Управителят на ОИЦ-Ямбол Мария Никова отбеляза, че едно от големите предимства и предизвикателства пред всяка страна – членка на ЕС, включително и България, е възможността за ефективното използване на фондовете на ЕС за развитие на икономическата и социалната инфраструктура.

През новия програмен период в България отново ще могат да се разработват проекти за развитие на човешките ресурси, регионално развитие, иновации и предприемачество, околна среда,  транспортна инфраструктура и проекти свързани с образователната система, и подобряване на достъпа до учене през целия живот.

20141126_103029В публикуваните индикативни програми за 2015 г. за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се предвижда отварянето на 4 процедури, ОП „Добро управление“ е с 5 процедури, а за ОП „Околна среда“ процедурите ще бъдат 9. По две схеми за 2014 г. и 2015 г. ще бъдат обявени по ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще стартира с 4, три процедури ще бъдат отворени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а за изцяло новата за България ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявените  процедури ще бъдат 13, като 6 от тях ще стартират до края на 2014 г.

20141127_102654На информационните срещи присъстваха представители на местната власт, неправителствените организации, бизнеса, просветни и културни институции, граждани и медии.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About the Author :