Областна администрация приема документи за работа в Асоциация по ВиК

oblasna_admin_YambolТече срокът за подаване на документи за кандидатстване за три обявени позиции за работа в Асоциация по Водоснабдяване и канализация Ямбол.

До 17 август 2015г. (включително) документи на желаещите да кандидатстват за позициите главен секретар, главен счетоводител и инженер по водоснабдяване и канализация към Асоциация по ВиК се подават чрез деловодството на Областна администрация Ямбол от 9.00 до 17.30 часа всеки делничен ден.

Асоциация по ВиК обявява конкурс за длъжността „Главен секретар“ в Асоциация по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол. Изискванията към длъжността са за висше юридическо образование, степен – магистър и придобита юридическа правоспособност. Позицията е за пълен работен 8 часов ден.

Конкурс е обявен и за длъжността „Главен счетоводител“ (финансов експерт) в Асоциация по ВиК. Кандидатите трябва да имат висше образование, степен бакалавър и трябва да отговарят на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството. Позицията е за непълен работен ден – 4 часа при петдневна работна седмица.

Третата обявена позиция е за „Инженер по водоснабдяване и канализация“ (ВиК експерт) в Асоциация по водоснабдяване и канализация също за непълен работен ден от 4 часа при 5 дневна работна седмица. Изискването е за висше инженерно образование в сферата на ВиК, степен – бакалавър.

Необходими документи за участие в конкурсните процедури:

1. Заявление за участие в конкурс по образец;

2. Автобиография европейски формат;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,

копие на удостоверение за придобита правоспособност,

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит (само за длъжността „главен счетоводител“).

5. Свидетелство за съдимост (само за длъжността „главен счетоводител“).

Подробна информация за конкурсите, както и конкретните изисквания към длъжността са обявени на интернет страницата на Областна администрация Ямбол на адрес www. yambol.government.bg  в секция Асоциация по ВиК, Съобщения/ http://yambol.government.bg/stk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=102&lang=bg/

Лице за контакт: Екатерина Иванова – тел. 046/686822

About the Author :