Областна администрация набира предложения за откриване на работни места

photo_verybig_999996Предложения за откриване на работни места по Регионалните програми за заетост за 2015 г. набира областна администрация Ямбол. В срок до 22 октомври, общините в региона, социалните партньори и други юридически лица могат да внесат предложенията си за създаване на заетост. Програмите ще бъдат разгледани от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, след което ще бъдат изпратени за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.

Във фокуса на Регионалните програми е интегриране на пазара на труда на неравнопоставени групи от населението, които остават в състояние на продължителна безработица и са с ниски шансове за заетост. През 2015 г. целевите групи са 5: безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50 г., продължително безработни лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, хора с увреждания и т.нар. „обезкуражени лица”.

Регионалните програми се разработват ежегодно, предлагат се на МТСП от Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие и се включват в националните планове за действие по заетостта. През 2014 г. в страната се реализират 256 такива програми, като те осигуряват заетост на 2000 безработни лица.

В област Ямбол по тях са наети общо 50 безработни, сред които и 10 лица, ангажирани на ГКПП Лесово, чийто работодател е Областна администрация.

About the Author :