Областната транспортна комисия съгласува промени в маршрутните разписания на община Стралджа

В Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областна транспортна комисия. В хода на заседанието бяха обсъдени и приети промени в маршрутните разписания на обществения транспорт на територията на община Стралджа.

Единадесет са маршрутните разписания, които са актуализирани, след предварително съгласуване с кметовете на общините Ямбол и „Тунджа“. Това са:

1.Ямбол – Стралджа с часове на тръгване от Стралджа 07:10ч. и 14:10ч.

2.Ямбол – Стралджа с час на тръгване от Ямбол – 05:55ч.

3.Ямбол – Стралджа с час на тръгване от Ямбол – 07:20ч.

  1. Ямбол – Стралджа с час на тръгване от Ямбол – 09:30ч.
  2. 5. Ямбол – Стралджа с час на тръгване от Ямбол – 11:50ч.
  3. Ямбол – Стралджа с час на тръгване от Ямбол – 14:00ч.

7.Стралджа-Чарда-Ямбол-Стралджа-Маленово с час на тръгване от Стралджа – 11:50ч.

8.Стралджа-Маленово-Чарда-Ямбол-Стралджа с часове на тръгване от Стралджа – 07:00ч. и 09:10ч.

9.Лозенец-Стралджа-Ямбол с час на тръгване от Лозенец – 08:30ч.

10.Атолово-Ямбол с час на тръгване от Атолово – 09:40ч.

11.Ямбол-Иречеково-Стралджа с часове на тръгване от Ямбол – 08:50ч. и 15:00ч.

По данни на представителите на община Стралджа, предстои да бъде изпълнена процедура по ЗОП за възлагане услуга за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема, квота на община Стралджа. Всички направени промени по маршрутните разписания са по желание на гражданите на община Стралджа, добавиха представителите на общината.

About the Author :

Leave a reply