Областен информационен център участва в трудовата борса в Елхово

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 29 март 2016г. Областен информационен център – Ямбол се включи в обща трудова борса, организирана от ДБТ – Елхово. Участието бе в рамките на националната кампания „Успешни заедно”, провеждана от мрежата от 28 информационни центрове в България.

На събитието експертите от Центъра представиха актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На работодателите бяха раздадени брошури с отворените за кандидатстване и очаквани през 2016г. процедури по оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Инициатива за малки и средни предприятия” и Програмите за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство. Предоставени бяха и листовки за предстоящите процедури „Добри и безопасни условия на труд” и „Подкрепа за предприемачество”, както и печатна информация за подмерките за развитие на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони, които представляват особен интерес за множество потенциални бенефициенти.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВъпреки все по-голямата разпознаваемост на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз и услугите, които те предоставят безплатно за всички целеви групи по програмите, финансирани от ЕСИФ, експертите от центровете се стремят да присъстват на възможно най-много събития, на които могат да се срещнат и разговарят лично с възможните кандидати и изпълнители на проекти с европейско финансиране в България.

About the Author :