Областен информационен център с информация на място в петте общини на област Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAС цикъл от изнесени приемни експертите от Областен информационен център-Ямбол предоставиха информация в населените места от областта за възможностите за кандидатстване по европейските програми, насочени към бизнеса, към земеделските стопани, към работодатели, към потребители на социални услуги и др.

В периода от 10.06. до 14.06.2019г. на място имаха възможност да зададат своите въпроси жители от  гр. Болярово, гр. Елхово, гр. Стралджа, с. Тенево, община Тунджа и гр. Ямбол.

Представителите на малкия бизнес, желаещите да стартират такъв, представителите на неправителствени организации, занимаващи се със спортна дейност и др. бяха насочени към подходящите програми и процедури за безвъзмездна финансова помощ. Поради силния земеделски профил на областта, не беше изненадващ големият интерес към „Програмата за развитие на селските райони“ в този програмен период и към процедурите за финансиране, които предстоят и са насочени към животновъди, земеделски производители и пчелари. Освен за нея, експертите предоставиха информация и за националната програма за пчеларство, Националната програма за лозаро-винарския сектор, възможностите за кандидатстване към стратегиите на местните инициативни групи и др.

На изнесения щанд жителите от общините се интересуваха от програми за създаване на заетост на безработни лица, за курсове за допълнителна квалификация и обучения и към кого да заявят желанието си да бъдат включени в такива. Хора в неравностойно положение бяха насочени към програми, ангажирани с хората с увреждания, проекти за осигуряване на лична и социална помощ, които някои от общините изпълняват или са изпълнили и изразиха задоволството си от участието си в подобни проекти. Те бяха насочени и към програмите на Агенцията за хората с увреждания.

Освен информация по места, на посетителите на щанда бяха предоставени много информационни материали за принципите и политиките на Европейския съюз, за институциите на ЕС, за опазване на околната среда, за програми, насочени към младежите и много други.

Най-малките получиха книжки с приказки, със стикери и такива за оцветяване, които възпитават в тях грижа за опазването на околната среда и им предоставят информация за страните-членки на ЕС.

Всички посетители на изнесените приемни изразиха задоволството си от възможността да получат информация на място, а потенциалните кандидати по оперативните програми заявиха желанието си да посетят офиса на областния информационен център за по-задълбочена информация за финансиране на своята проектна идея.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

About the Author :

Leave a reply