Областен информационен център продължава дейността си по нов проект

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 22 март 2016 г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол бе представен проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол“ с бенефициент Община Ямбол.

Този проект ще надгради постигнатата познаваемост за европейското финансиране в областта, като ОИЦ-Ямбол съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите и ще продължи да гради широко обществено доверие и подкрепа. Това ще се осъществи чрез информационни кампании, съобразени със специфичните нужди на областта и на целевите групи, разпространение на информация относно политиките на ЕС, събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ, сътрудничество с управляващите органи на оперативните програми, предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ резултат от изпълнението на проекта, жителите на област Ямбол ще бъдат запознати с възможностите, които предоставят фондовете на ЕС, както и с ефекта, който ще има върху страната, региона, общността или отделната личност осъществяването на отделни приоритети, мерки или проекти.

На пресконференцията бе дадени старт на Националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“, насочена към популяризиране на възможности за бизнеса по програмите, финансирани от ЕСИФ. Кампанията ще се проведе от мрежата от 28 информационни центъра на територията на цялата страна в периода 22 март ÷ 9 май 2016г.В рамките на тази инициатива ще бъдат проведени срещи с местни представители на бизнеса, дни на отворените врати за запознаване на широката общественост с постигнатото от фирмите от областта през програмен период 2007-2013г. и популяризиране на възможностите за кандидатстване на фирмите през 2016г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПредвиден е конкурс за най-успешен бизнес проект в област Ямбол, издаване на брошура с добри практики от проекти на фирми в област Ямбол и брошура с възможностите за бизнеса през 2016 г.

Кампанията ще завърши на 9 май 2016 г. с провеждане на изложение „Успешни заедно“ и награждаване на победителите в конкурса.

About the Author :