Областен информационен център провежда срещи в областта

pic2284През месец ноември 2015 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП)  на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г.

Поредицата от събития започват от 3 ноември в град Стралджа и приключват на 11 ноември в град Ямбол. Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Оперативните програми през 2016 г.”.

Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи информация за бъдещите процедури заложени в проектите на ИГРП, техните цели, дейности  и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.

Целта на подобни събития е информацията да достигне до жителите на всички общини  от област Ямбол, за да се  повишат  познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.

Информационните срещи ще се проведат във всяка община както следва:

–    03.11.2015 г. Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа;

–    04.11.2015 г. Община Болярово –  Ритуална зала в град Болярово;

–    05.11.2015 г. Община Елхово – Залата на Къща за гости „БАНЯТА“град Елхово;

–    10.11.2015 г. Община „Тунджа“ – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;

–    11.11.2015 г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол.

About the Author :