Областен информационен център проведе изнесени приемни в областта

IMG_5459Информация за актуални възможности за финансиране, предоставяни от ЕСИФ получиха на място жителите от девет населени места на територията на област Ямбол в периода 22-26.08.2016г.

С изнесени приемни в градовете Стралджа, Елхово, Болярово, Ямбол и селата Зимница, Тенево, Бояджик, Бояново, Стефан Караджово експертите от ОИЦ-Ямбол oтговаряха на въпроси, даваха насоки и предоставиха информационни материали на всички интересуващи се от европейско финансиране.

Обща снимкаИнтересът на посетилите мобилния щанд бе насочен предимно към мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и възможностите за директно подпомагане на земеделски стопани. Обсъдиха се условията за кандидатстване за земеделци, животновъди, пчелари, за развитие на неземеделски дейности на териториите на селските общини, както и за подпомагане на рибовъдни стопанства по актуалните и предстоящи приеми по мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAБезработни лица от областта бяха консултирани за възможни програми за обучения, квалификация и намиране на подходяща работа по ОП ,,Развитие на човешките ресурси‘‘.

Мобилната информационна кампания в населените места на територията на област Ямбол популяризира дейността на ОИЦ-Ямбол като сигурен източник на информация за възможностите за кандидатстване чрез финансиране от ЕСИФ.

IMG_5390Чрез изнесените приемни  по места на територията на общините Ямбол, Тунджа, Болярово, Елховои Стралджа се осигурява равен достъп на жителите на областта до информация и консултации за европейско финансиране и се стимулира активността им в тази насока.

IMG_5395 IMG_5415

 

About the Author :