Областен информационен център организира срещи по общини

14595579_942099282563476_4595452315373461642_nПрез месец ноември 2017 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП)  на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г.

Поредицата от събития започват от02 ноември в град Ямбол и приключват на 10 ноември в град Стралджа. Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост.Темата на информационните събития е „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР през 2018 г.”.

Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи информация за бъдещите процедури, заложени в проектите на ИГРП – техните цели, дейности  и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.

Целта на подобни събития е информацията да достигне до жителите на всички общини от област Ямбол, за да се  повишат  познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.

Информационните срещи ще се проведат от 10:30 ч. във всяка община както следва:

–    02.11.2017 г. Община „Тунджа“ – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;

–    03.11.2017 г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;

–    08.11.2017 г. Община Болярово –  Ритуална зала в град Болярово;

–    09.11.2017 г. Община Елхово – Конферентна зала в хотел „Колхида“ -град Елхово;

–   10.11.2017 г. Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа.

 

About the Author :