Мобилен екип от психолог и психиатър ще ходи в трудно достъпните места

SAM_3421-1Ямбол, 27.03.2018 г.

Предстои обособяването на областен мобилен екип за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места. Той ще се състои от психолог и психиатър. Това ще стане по проекта „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Агенция социално подпомагане. Такива мобилни екипи ще има във всяка от 28-те области в страната. Това съобщи днес на брифинг Румяна Начева, координатор на проекта в Ямбол. Тя го представи заедно с колегата си Донка Терзиева.

Този проект е стартиран в началото на февруари 2017 г. от Агенцията за социално подпомагане. Цели се подобряване на социалната работа чрез внедряване на интегрирана информационна система. Очаква се да се предоставяне на по-качествени социални услуги в общността, изграждане на капацитет за провеждане а реформи в социалния сектор.

В рамките на проекта ще се изготвят анализи и проучвания, които да са основа за по-добро регионално планиране на социалните услуги. Целта е подобряване на цялата социална система. Предстоят специализирани обучения на екипите от действащите социални услуги.

До момента по проекта са изготвени два анализа и обучения за работа с новата интегрирана информационна система на Агенцията.

Проектът трябва да бъде изпълнен до 2019 г.

About the Author :