Обединението на жените социалистки проведе отчетно-изборно събрание

14Мероприятието се състоя на 8 март 2016 година в залата на НЧ „Ана Маймункова“ – село Воден. Присъстваха 48 делегати – дами, членуващи в БСП и симпатизантки, от почти всички населени места на община Болярово.

Отчет за дейността на Общинския клуб на Обединението на жените социалистки за периода 2012-2016 година представи енергичната Елена Анева, председател на организацията. Утвърдени бяха и актуални мерки за подобряване на организационното състояние на клуба.

Гласувано беше изборът на председател да бъде явен, след което единодушно бе преизбрана госпожа Елена Петрова Анева с безспорни качества на чудесен ръководител и организатор.

15Пристъпи се и към избор на делегирани делегати в предстоящата общинска конференция на БСП. Предложението тези представителки да бъдат госпожа София Минева и госпожица Златина Николова беше прието от всички участнички в събранието.

За делегиран член на Областния съвет на Обединението на жените социалистки беше предложена госпожа С. Минева. Нейната кандидатура бе единодушно подкрепена. Делегат на националната конференция на ОЖС ще бъде госпожица Златина Николова – отново след явно гласуване.

За председател на Националния съвет на ОЖС бе издигната кандидатурата на Катя Николова. Членуващите в Общинския клуб на ОЖС излязоха с предложение за членове на НС на БСП, а именно: Атанас Мерджанов – народен представител, социалист, област Ямбол; Христо Христов – кмет на община Болярово; Елена Анева – председател на ОЖС – Болярово.

Събранието продължи с разисквания, споделяне на мнения, изразяване на позиции, обсъждане на идеи и предложения, свързани с предстоящата дейност на клуба.

Емоционален завършек на форума бе честването на Международния ден на жената. Много поздравления и благопожелания получиха участничките. Приветства ги лично и кметът на общината Христо Христов, гост на това вълнуващо събитие.

Бинка Величкова

About the Author :