Няма безстопанствени язовири в Ямболска област

oa 013На територията на област Ямбол няма безстопанствени язовири, това стана ясно след направената проверка- документално и на място, на четирите язовира от списък с водни съоръжения с неизяснен статут.

Специализираната междуведомствена комисия от експерти, назначена със заповед на областния управител на област Ямбол, установи собствеността и актуалното състояние на включените в списъка язовири.

При проверка на място в землището на с. Козарево и с. Калчево се установява наличие на воден обект намиращ се в землищата на двете села. Язовирът в община „Тунджа” е с акт за публична общинска собственост и е отдаден под наем.

Проверката установи, че и язовир „Зимница 1” в община Стралджа е с акт за публична общинска собственост. Водното съоръжение е отдадено под наем. Към момента на оглед е установено наличие на преливник при левия скат и скъсване на бента на две места.

При проверка в землището на село Маленово, община Стралджа се установи воден обект, който е съсобствен с община Карнобат. Състоянието на язовира е изправно.

В землището на с. Саранско комисията не установи наличие на язовир, който да отговаря на данните посочени в справката на Басейнова дирекция-Пловдив.

За резултатите от проверката своевременно е информирано Министерство на околната среда и водите.

About the Author :