НЧ „Съгласие – 1862” град Ямбол обявява конкурс за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да създаде възможност за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата  чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април.

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр. Ямбол, като инициатива на НЧ „Съгласие – 1862” град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол и Училища „Европа“ гр. Ямбол.
 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

 

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

 1. Място на провеждане: гр. Ямбол, НЧ „Съгласие 1862”
 2. Срок за представяне на произведенията – до 15 април 2022 г.
 3. Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна.

 1. Възрастови категории за двата раздела на конкурса:

І възрастова група –  до ІV клас.

ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас.

ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас.

 1. Раздели:

Конкурсът е в два раздела: изобразително изкуство и литература.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.

 1. Техники и жанрове:

В раздел „Изобразително изкуство” – използват се всички видове рисувателни техники върху картон. Формат на рисунките: 35/50 см.

В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе. Обем на литературните творби – до три страници.

 1. Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”.

 1. Оценяване:

За участие в конкурса се допускат изпратилите творба, на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.

Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава –  за двата раздела.

Критерии:

Раздел „Изобразително изкуство” – композиция, живописен стил, оригиналност.

Раздел „Литература” – спазване на изискванията за избрания от участника жанр.

 

 1. Награден фонд:

Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Специална награда на Училища “Европа“ гр. Ямбол – годишна стипендия за обучение по английски /немски/ език.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 април 2022 година  на ФБ страницата на НЧ „Съгласие 1862” гр. Ямбол.

Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” № 20, НЧ „Съгласие 1862” – за Конкурса  за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста”.

е-mail: saglasie_jambol@abv.bg

За повече информация:

НЧ „Съгласие 1862” – Ямбол, тел.: 046664127; 046664126

About the Author :

Leave a reply