НССЗ ЩЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРАКТИКИ И МЕТОДИ В БИОЛОГИЧНОТО ОВОЩАРСТВО” В ЯМБОЛ

logo_bgНа 22 април 2016 г. в гр. Ямбол Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Шуменски университет „Е. Константин Преславски“ ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема „Практики и методи в биологичното овощарство”. Събитието ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Научнотехнически съюз (НТС), ет. 3, зала № 314.

По време на семинара фермерите ще бъдат запознати с основните изисквания при създаване на овощни градини по методите на биологичното производство, както и методите за борба с плевелите, вредителите и болестите в овощни градини, отглеждани по биологичен начин. Ще бъде представена добра практика (демонстрация) за отглеждане на овощна градина и поддържане на почвената повърхност в трайните насаждения чрез затревяване на междуредията.

Експерти от Териториален областен на НССЗ – Ямбол ще представят възможностите за подпомагане на земеделски стопани по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

Събитието е част от инициативата службата за продължение на активната дейност на за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“. Предстоящите съвместни информационни мероприятия на НССЗ може да намерите на интернет страницата на Службата в раздел „Обучения и информационни дейности“.

About the Author :