Нощувките в Ямболско са намалели с над 80 на сто през май

Нощувките в Ямболско са намалели с над 80 на сто през май, показват данните на отдел “Статистически изследвания” – Ямбол.

Те показват, че през май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 236, а на леглата – 424. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 33.3%, а леглата в тях с 34.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2020 г., е 578, или с 83.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през май 2020 г. в област Ямбол са Италия – 54.5%, и Обединено кралство – 27.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 г. намаляват с 85.7% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 269. Те са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са реализирали средно по 1.4 нощувки, а българските – средно по 2.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 4.6% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 13.7 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през май 2020 г. в областта достигат 25 653 лв., или с 82.6% по-малко в сравнение с май 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите както от български граждани – със 78.2%, така и от чужди граждани – с 98.6% (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply