Нощувките в хотелите в област Ямбол намаляват с 13,3% за една година

26c4fe3f08f12c04571de6f576409354През декември 2017 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 390, а на леглата – 716, информират от Териториално статистическо бюро-Югоизток, отдел “Статистически изследвания-Ямбол”. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване и леглата в тях намаляват, съответно с  4.5 и 30.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 3.0 хил., или с 13.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през декември 2017 г.  намаляват с 15.1% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.3 хиляди. Те са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 228, а пренощувалите българи – 1067. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.0 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Ямбол е Германия – с 26.7%, следват Румъния – с 15.3%, Турция – с 14.7%, Нидерландия – със 7.7% и Сърбия – с 6.7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 14.3% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 1.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2017 г. в областта достигат 136.5 хил. лв., или с 10.2% по-малко в сравнение с декември 2016 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 23.9%, докато приходите от чужди
граждани се увеличават – с 15.9%

About the Author :