Нов списък на медицинските изделия, заплащани от Здравната каса

DSC06034От 1 юли 2014 г. Национална здравноосигурителна каса и нейните териториални подразделения в цялата страна ще заплащат по нов Списък медицинските изделия, прилагани в извънболничната и болничната медицинска помощ. За първи път в страната е изготвен публичен и достъпен за граждани и медицински специалисти списък на медицински изделия, което гарантира легитимността, както на вносители и производители, така и на самите изделия.

Действащият към момента списък е приет през 2007 г. и много от продуктите вече са оттеглени от пазара, което създаваше напрежение и неудобство от страна на здравноосигурените пациенти и медицинските специалисти.

По новия списък е осигурено 100% заплащане от страна на НЗОК на 177 продукта, като сърдечни клапи, коронарни и периферни стентове, тест-ленти и др. Постигнато е намаление на стойностите, заплащани от НЗОК в 11 групи/типове с най-големи обеми. Сред тях са сърдечна клапна протеза, кохлеарна имплатна система, комплект електрод за временна кардиостимулация и др.

Увеличен е броят на тест-лентите при интензифицирано лечение с инсулин /интензифицираната схема на инсулинотерапия включва приложение на бързодействащ инсулин и инсулин със средно продължително или продължително действие/, които НЗОК ще заплаща – от 150 на 300 бр. годишно.

От 1 юли здравната каса ще заплаща мидицински изделия /незалепващи превръзки/ за пациенти с диагноза „булозна епидермолиза”– т.нар.”пеперудени деца”.

Право да получават незалепващи превръзки имат всички здравноосигурени лица с доказано заболяване. Здравната каса ще заплаща за период от 1 месец индивидуалната за всеки пациент комбинация от превръзки, в зависимост от диагнозата и формата на протичането на заболяването в размер от 132 лв. до 1849 лв.

За предписването на незалепващи превръзки е необходимо пациентите да представят за заверка в РЗОК „Рецептурна книжка на хронично болния”, издадена от личен лекар с вписана съответна диагноза и протокол.

Списъкът на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки, съдържа 1028 продукта. За 170 продукта е осигурено пълно заплащане от страна на НЗОК, като в повечето групи има отделни продукти, които са с намалено доплащане от страна на пациента.

Новият списък на медицинските изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична помощ може да се види в сайта на НЗОК,  в рубрика „за болници”, подрубрика „Лекарствени продукти и медицински изделия, прилагани в болнична помощ”.

Подробна информация, относно вида и цените на медицинските изделия, включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани от НЗОК в условията на извънболничната медицинска помощ, може да се получи в сайта на НЗОК, в меню „Лекарства”, подменю „Медицински изделия и диетични храни”.

About the Author :