Нов сигнал на Инициативния комитет “Да спасим Ямбол от Кмета”

Ямбол, 19.11.2019 г.

До Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров 

До ръководителя на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров 

До КПКОНПИ

г-н Антон Славчев 

До АДФИ

г-н Георги Начев 

До председателя на ПП ГЕРБ

г-н Бойко Борисов 

До медиите

 СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

Относно: Прекратяване на голямо количество трудови договори на държавни (и не само) служители в община Ямбол по предложение на работодателя ВрИД кмет Илиана Бицова с прекомерно максимално обезщетение  и извършено престъпление по смисъла на чл. 209 от НПК

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н СЛАВЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н НАЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ МЕДИИТЕ,

С настоящия сигнал за проверка Ви уведомяваме за станали ни известни факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висшо длъжностно лице, разполагащо с голямо политическо и обществено влияние в община Ямбол, срещу законите, данъчната и финансовата система на РБългария и община Ямбол.

За какво иде реч?

В края, абсолютно в края, веднага след като станаха известни резултатите от първия тур на изборите за кмет в община Ямбол на 27. 10.2019 г., от които стана ясно, че досегашният кмет Георги Славов губи, и то с много, от конкурентите си, че е на четвърто място и няма никакви шансове да спечели следващ мандат за кмет, ако и да обжалва,  ВрИД кмет Илиана Бицова е изготвила светкавично предложения до голяма част от работещите в общината служители за прекратяване на служебните и трудовите им договори по предложение на работодателя с максимално възможното в случая обезщетение от 6 заплати?!

Ето и тези, на които ВрИД кметицата Илиана Бицова е предложила прекратяване на договорите: зам. – кмет, трима директори на дирекции, секретар, началник сектор …

Какво наложи тази масирана акция по уволняването им? Да не би Община Ямбол да е  пред закриване?

Общо изплатените суми заедно с начислените данъци според слуховете се равняват на около 100 000 лв.!!!

Нека знаят служителите на община Ямбол на кого дължат факта, че през 2019 г. не са получавали ДМС (допълнително материално стимулиране), както и средства за облекло, а и най-вероятно няма да получат и Коледни надбавки! И това всичко за сметка на началниците си от ГЕРБ, управляващи община Ямбол през последните 12 години!!!

След банкета  на бившия вече кмет Георги Славов по случай 10-годишния му юбилей от възкачването като такъв, проведен на 13. 11. 2017 г. и платен с обществени средства с фактура №11447/13. 11. 2017г. на стойност 2 196,60 лв. (ДВЕ ХИЛЯДИ СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ И 60 ст) с ДДС (справка Постановление по пр. пр. № 1804/2018 от 12.04.2019 г. на Специализирана прокуратура), проведен в работно време както за администрацията, така и за поканените гости – от 12.30 часа до 14.00 часа това е поредното безогледно ограбване на обществен ресурс!

ПИТАМЕ – ИМА ЛИ ВИНОВЕН И КАКВО НАКАЗАНИЕ ЗАСЛУЖАВА СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА РБ?

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

Това ли е моралът на ПП ГЕРБ, след като публично отстранихте така наречения от вас самия ДЕРИБЕЙ и бивш вече кмет на община Ямбол?! 

Ще останете ли безучастен към случилото се в община Ямбол?! 

Или след ГЕРБ в Ямбол и потоп!!!

                                                           С уважение:

                                                                                   Александър Петров

                                                                                   Борислав Пехливанов

                                                                                   Иван Кърцъков

                                                                                   Красимир Стойчев

About the Author :

1 Comment to “Нов сигнал на Инициативния комитет “Да спасим Ямбол от Кмета””
  • Страхил
    November 20, 2019 - Reply

    “Или след ГЕРБ в Ямбол и потоп!!!”

    Че той започна с аварията пред общината.
    Сега пред общината, а скоро и в останалите части на града.

Leave a reply