Нов сигнал на граждани срещу кмета на Ямбол

20150617072813_44067До Президента на Република България

                                    г- Румен Радев

До Министър–председателя

 на Република България

                        г-н Бойко Борисов

 До Главния прокурор на

Република България

г-н Сотир Цацаров 

До ръководителя на

Специализираната прокуратура

 г-н Иван Гешев

До националните медии

До ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Подписани документи от кмета на община Ямбол инж.Георги Иванов Славов (Областен лидер на Политическа Партия ГЕРБ-Ямбол), в качеството му на кмет на община Ямбол, и окончателна и влязла в сила осъдителна присъда срещу община Ямбол по гражданско дело 57/2012 на Ямболски окръжен съд за около 660 000 лв (БЕЗ ЛИХВИТЕ).

            Уважаеми г-н Радев,

             Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Предмет на настоящия сигнал за проверка е  окончателната и влязла в сила осъдителна присъда срещу община Ямбол по търговско дело 57/2012 на Ямболски окръжен съд, потвърдена от Апелативен съд Бургас и Върховен Касационен съд на Република България, което стана известно на обществеността, не защото управлението на община Ямбол е „ОТКРИТО“ – напротив – ВЪПРЕКИ ТОВА!!! Защото все още има журналисти, които си вършат работата както трябва!!!

            Повод за настоящия сигнал са ДВЕ ПИСМА С РАЗЛИКА САМО ОТ ЧЕТИРИ ДНИ С АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНО СЪДЪРЖАНИЕ. И ДВЕТЕ ПИСМА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ОБЕКТ ”Строително-монтажни работи за обекти-Градски парк, лесопарк „Боровец” и реконструкция улици в централна градска част на град Ямбол” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ОПРР).

            ОБЕКТ, КОЙТО ЛИЧНО ВИЕ г-н БОРИСОВ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТКРИХТЕ НА 16.07.2012г. МЕЖДУ ДАТИТЕ НА ДВЕТЕ ПИСМА!

            ПЪРВОТО ПИСМО Е С ИЗХ.№ 55 / 0077 – 13.07.2012г. НА ОБЩИНА ЯМБОЛ (ВХ.№80/14.07.2012г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ(СТРОИТЕЛЯ)) И КАСАЕ РАЗМЕРА НА НЕУСТОЙКАТА ПО ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСВО НА ВЪПРОСНИЯ ОБЕКТ – НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА ПОЧТИ 450 000 лв, РАВНЯВАЩА СЕ НА ОКОЛО 20% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА.

            И ВТОРО ПИСМО С ИЗХ.№ 55 / 0079 – 17.07.2012г. НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ИЛИ САМО ЕДИН ДЕН СЛЕД ОТКРИВАНЕТО НА ОБЕКТА И ЧЕРИРИ ДНИ СЛЕД ПЪРВОТО ПИСМО, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕФЕРЕНЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА  КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА ЯМБОЛ И СТРОИТЕЛЯ.

            И ДВЕТЕ ПИСМА СА ПОДПИСАНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ГЕОРГИ СЛАВОВ. НЕ ОТ ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ ИЛИ ОТ НЯКОЙ ДРУГ, А ЛИЧНО ОТ КМЕТА ГЕОРГИ СЛАВОВ!!!

            НАМИРАТЕ ЛИ ЛОГИКА В ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ГЕОРГИ СЛАВОВ?

            КАКВО МОЖЕ ДА Е „СТИМУЛИРАЛО“ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ГЕОРГИ СЛАВОВ В ИЗДАВАНЕТО НА ВТОРОТО ПИСМО – РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЕКТ ”Строително-монтажни работи за обекти – Градски парк, лесопарк „Боровец” и реконструкция улици в централна градска част на град Ямбол“  ИЗХ.№ 55 / 0079 – 17.07.2012г. НА ОБЩИНА ЯМБОЛ???

                        ПРИСЪДАТА СРЕЩУ ОБЩИНА ЯМБОЛ Е ПОТВЪРДЕНА И ОТ ТРИТЕ ИНСТАНЦИИ!!!

            МНОГО ПО-ВАЖНОТО ЗА НАС ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Е, ЧЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА  КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ГЕОРГИ СЛАВОВ Е ПЛАТИЛ ЗА ТОВА С НАШИТЕ ПАРИ – НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!!!

            Уважаеми г-н Борисов,

            Вие нееднократно сте доказвали с действията си, че добруването на българските граждани е приоритет за Вас и всеки един от управляващите, независимо от ранга си, особено тези, които са от редиците на Политическа Партия ГЕРБ, НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ВРЕДИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, че не може да се пилее обществения  и финансов ресурс, а също така да се крие важна информация, засягаща обществеността.

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти от нас.

                                    С уважение:   Александър Петров …………………………….

                                               Борислав Пехливанов…………………………..

                                               Каньо Канев………………………………………….

                                               Иван Кърцъков…………………………………….

                                               Красимир Стойчев………………………………..

                                               Рафаел Калдерон……………………………………

About the Author :