Нов проект

DSC00544aНа 20 май кметът на община „Тунджа” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е „Тунджа и Сулуглу – нашето бъдеще”. По него ще бъде обновен посетителския център в Бакаджик, предвижда се и ремонт на част от пътя подход към Бакаджки в най-лошия му участък. От турска страна са планирани извършването на строителни дейности за обновяване на лагер близо до Сулуглу. Предвидено е и организиране на зелено училище за български и турски деца и разработване на бяла книга за най-добри практики за развитие на инфраструктурата, насочена към природните обекти. Дейностите по проекта трябва да се изпълнят за 18 месеца. Общата стойност на проекта е 691 101,92 евро. От тях 389 489 евро са за община „Тунджа”, а за турския партньор – 301 412 евро. Припомняме, че това е част от идеята на общината да се даде нов живот на лесопарк „Боровец”, като общинските територии там ще бъдат обособени като парцели, подготвени за продажба, за да се направи този парк по-атрактивен за инвеститори, които искат да стоят вилни имоти или за отдих.

About the Author :