Нов проект на община „Тунджа“

DSC00544Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ одобри проектното предложение на община „Тунджа“ – „Повишаване професионалния капацитет на служителите от община Тунджа чрез обучения”.

Одобреният проект е на стойност 119 161,87 лева и предвижда обучението на 187 кметове, кметски наместници и служители от общинската администрация. Периодът на изпълнение на проекта е девет месеца.

Общата цел на проекта е да се повишат уменията и компетенциите на общинските служители, в т.ч. кметове, кметски наместници и специалисти в кметската администрация за предоставяне на по-ефективни и  качествени административни услуги за гражданите и бизнеса.

В дейностите са заложени индивидуални обучения в Института по публична администрация, външни специализирани обучения по ключови компетенции и надграждащо обучение по компютърни технологии.

About the Author :