Нов проект на община Болярово

17_nОдобрен е нов проект на община Болярово – „Реконструкция на водопроводната мрежа с. Воден, община Болярово”. За изпълнението му ще бъдат отпуснати 754 000 лева безвъзмездна помощ на община Болярово от държавен бюджет 2014 година чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) към Министерството на околната среда и водите.

При изпълнението на проекта ще бъдат подменени 3379 м от старите интернитни тръби с нови полиетиленови. С това ще бъде завършена цялостната подмяна на старите тръби, тъй като това е втори етап на проекта. Първият, при който се е извършила подмяната на другата част от тръбитеq  е извършена по проект, реализиран през 2007 година. След осъществяването на този проект, Воден ще бъде третото селище на общината с изцяло подновена водопроводна мрежа. Първото е село Ружица, а в момента се работи по такъв проект в град Болярово.

Предстои подписването на договор за изпълнение по проекта в София.

Лора Величкова 

About the Author :