Нов проект на Младежки информационен център – Ямбол

mikcЗа пореден път в своята седемгодишна история на работа с млади хора, Сдружение”Ямболски младежки информационен център” – град Ямбол подписа договор с Министерство на младежта и спорта в София  по Национална програма за младежта ( 2011 – 2015 ), подпрограма 1: Развитие на мражата от младежки информационно-консултатнски центрове (МИКЦ).

Проект “Млад гражданин  4” ще се осъществява в партньорство с Областна администрация Ямбол. Той надгражда опит и практики, създадени в рамките на предишните проекти, свързани с развитието на Младежки информационно – консултантски център /МИКЦ/ в град Ямбол, където да се предоставя информация за промените в съществуващата нормативна уредба, касаеща младите хора, да осигурява специалисти за консултации по различни проблеми, да се формират личностни и социални умения у подрастващите и младите хора до 29 години.

New ImageДейностите и услугите са насочени към млади хора на възраст 15 – 29 години, които живеят на територията на област Ямбол, както и младежки лидери и други специалисти, активно работещи с младежи или подкрепящи дейността на младежки неформални групи и организации, на територията на Ямбол и 5-те общини от областта. Проектът предвижда предоставяне на информационни, консултантски и обучителни услуги /семинари и тренинги/ за младежи, съобразени с техните специфични потребности.

New Image1

 

 

About the Author :