Нов проект на Младежки информационен център

DSCN1892На 18.01.2017 год. официално бе представен проект “Млад гражданин 5” по Националната програма за младежта (2016-2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проект „Млад гражданин 5” се изпълнява от  Сдружение”Ямболски младежки информационен център”  подкрепен от  Община Тунджа. Дейностите по него бяха представени от Калоян Калиманов – ръководител на проекта в присъствието на представители на НПО, медии и младежи от целевата група. Проявите по проекта включват консултации, включително и мобилни за младите хора по социални, правни, административни, трудови, здравни, образователни и други проблеми. В селищата от Ямболска област ще се проведат  срещи с младежи от 15 до  29 години, които учат и работят там .

DSCN1902Предвижда се провеждане на цикъл от обучения по различни  теми като:  Вземане на решения. Умения за решаване на конфликти . Младежко лидерство. Работа в екип. Ефективно общуване с институции и органи на управление, ”Разработване, управление и отчитане на проекти и др.  Предстои организиране на областна конференция на тема“Младите хора на Ямболска област – начин на живот 4 ”, както и организиране на различни инициативи, за разнообразяване на свободното време на младежите.

DSCN1904Чрез проекта ”Млад гражданин 4“ ще се разшири влиянието и въздействието както на МИКЦ, така и на Сдружението „ЯМИЦ”, което ще доведе до увеличаване на капацитета на организацията и ще постигне устойчивост на нейното развитие.

 

Калоян Калиманов – ръководител на проекта 

МИКЦ – област Ямбол

About the Author :

Leave a reply