Нов проект на Младежкия информационно-консултативен център

DSC02368На 10.02.2015 год. официално бе представен проект “Млад гражданин 4” по Националната програма за младежта (2011 – 2015) подпограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), финансиран от Министерство на младежта и спорта.

Центърът стартира работата си още през месец ноември 2007 год.,  но днес продължава своята дейност чрез спечеления проект ”Млад гражданин 4”.

Реализатор на проекта е Сдружение”Ямболски младежки информационен център” с водещ партньор Областна администрация – Ямбол.

“Млад гражданин 4” бе представен от ръководителя на проекта Калоян Калиманов в присъствието на представители на НПО и младежи от целевата група.

DSC02369 (1)Разнобразните дейности по проекта включват консултации за младите хора по социални ,правни, административни,  трудови, здравни, образователни и други проблеми. В цялата област ще се проведат срещи – разговори с младежи от 15 до  29 години, които учат и работят в региона. В рамките на дейностите е включен и мотивационен тренинг  за кандидатстване и постъпване на работа за безработни младежи.

Предстои организиране на областна конференция„Младежите в местната власт – възможности и предизвикателства”.

Чрез проекта ”Млад гражданин 4“ ще се разшири влиянието и въздействието както на МИКЦ, така и на Сдружението, което ще доведе до увеличаване на капацитета на организацията и ще постигне устойчивост на нейното развитие.

 Калоян Калиманов

About the Author :