Нов проект в община Стралджа – Хидротермална енергия ще топли училища и детски градини

DSC00558Намаляване на изхвърляните в атмосферата емисии от  въглероден двуокис  цели изпълнението на новия проект на община Стралджа: „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа”. С финансираща  Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и подписан Меморандум за разбирателство между РБългария , Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн, проектът е с програмен оператор Министерство на енергетиката. Като водещ партньор  община Стралджа  ще изпълнява дейностите в рамките на 9 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е  772 109,23 лв. Очакванията са  той да осигури устойчиво, интегрирано местно развитие и повишаване привлекателността на региона чрез подобряване условията в учебните и детски заведения и осигуряване на модерна, рентабилна и ефективна образователна инфраструктура.

DSC00559На встъпителна пресконференция Иван Иванов, вр. изп.дл.кмет на общината, подчерта огромното значение на проекта за местните учебни заведения, припомни историята по подготовка  и удовлетворението, че старта е сложен. В дейностите е включено изграждане на помпена станция при сондажа в м.”Агерен”, довеждащ водопровод 3 873 м до котелните на СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, ОДЗ и ЦДГ”М.Рубенова”, реконструкция на отоплителните системи.

DSC00561„С този проект Стралджа има шанса да направи една крачка към бъдещето. Ще имаме не само едно ефективно отопление на учебните сгради, но и надежда това да продължи за други обществени сгради”, подчерта той изтъквайки важната роля, настойчивостта и упоритостта на Митко Андонов, който в качеството си на кмет на общината, направи и невъзможното , за да се включи  Стралджа в групата на новаторите при използване на един неизчерпаем природен ресурс. Представяйки проекта инж.Радостина Василева, нач. на отдел ТСУ,  беше повече от изчерпателна.

DSC00564Присъстващите в залата  учители и възпитатели от училищата и детските заведения на града, специалисти от общинска администрация, НПО, граждани добре разбраха, че  проектът  осигурява достатъчно икономия на средства, които могат да се насочат в други направления. Отоплението на учебните сгради ще бъде целогодишно, което дава възможност за непрекъснато използване на плувните басейни в СОУ”П.Яворов”. Без да скрива радостта си за началото на проекта Митко Андонов отправи поздравления към екипа и пожелания за спорна  успешна работа. „Проектът е важен за всички нас, той отвързва ръцете ни за подготовка използването на минералната вода и за други обществени сгради . И така на практика да имаме нашата ТЕЦ, с която да отопляваме без особени проблеми и излишни средства.”, каза той.

DSC00565С  благодарност за вниманието към учебните заведения деца от СОУ”П.Яворов” поздравиха всички присъстващи с песен.

About the Author :