Нов председател на читалище Войника

DSC08721aСлед 15-годишно  председателстване на читалището във Войника  Янко Стефов се оттегли от поста. Преди това в присъствието на 45 от общо 78 читалищни членове и гостите Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Иван Георгиев, зам.-кмет, Кольо Пехливанов, гл. експерт „Култура” при общината,  Иванина Йовчева, Регионален център „Читалища” – Ямбол, той направи един сериозен и пълен отчет на дейността на читалището за последните  три години.

Изпълнението на приетата през 2003 г. Стратегия „Читалище „Възраждане” – нов обществен център”   дава основните насоки в работата на Управителния съвет за надграждане на капацитет и дейности. С въвеждането на нови технологии, засилване работата по подготовка и реализация на проекти,  заздравяване връзките на читалището с другите институции, поддържане на традиционно богата културно и информационна дейност читалището във Войника се налага като едно от водещите в общината. Библиотеката съхранява над 8 хил.т. литература  и регистрира близо 2300 посещения. Благодарение участието в проекти на ПРООН и „Глобални библиотеки” оборудването в читалището е завидно добро. Поддържат се 4 постоянни самодейни състави, 3 временни. Трудност представлява набирането на повече млади хора в самодейността, но причина за това е и демографския срив, който не подминава Войника. Чест прави на ръководството, че успява да защити общо 7 проекта, вкл. един социален.

Постиженията бяха отчетени и от гостите. Както г-жа Кабакова, така и г-н Георгиев обърнаха внимание на факта, че читалище Войника  има своите постижения, стимулира и останалите да работят така активно като принос за това има председателя Янко Стефов.  От името на кмета Митко Андонов г-н Георгиев  благодари за активността, за всеотдайността и отправи пожелания новото ръководство да продължи добрите традиции. „Помагайте си, бъдете единни , работете всеотдайно!” допълни той. Поздравителен адрес към дългогодишния читалищен деец беше поднесен и от екипа на РЦЧ.

След утвърждаване на отчетните документи присъстващите в залата пристъпиха към избор на нови ръководни органи. Единодушно за председател на читалището беше предпочетен Жеко Жеков, кмет на Войника. За председател на ПК бе избрана Катя Енчева.

About the Author :