Нов образователен проект в “Тунджа”

DSC02847На 28 октомври 2015 г., от 16,00 часа, в община „Тунджа” се проведе встъпителната пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места” /Договор № БС–33.14-3-006/30.09.2015 г./.

Финансираща институция на проекта е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

DSC02852Проектът е по Приоритет 3 „Ефективна работа  с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия”, Тема „Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици” от Конкурсна процедура 33.14-2015. Стойността му е 14 766,00 лв., и е с продължителност девет месеца от 01.10.2015 г. до 30.06.2016 г.

DSC02853Бенефициент на проекта е община „Тунджа” и ще се изпълнява съвместно с училищните и родителски общности от осемте средищни училища на територията на общината.

Участие в пресконференцията взеха Пенчо Пенев – временно изпълняващ длъжността Кмет на община „Тунджа”, Станчо Ставрев – заместник-кмет, екипът за организация и управление  на проекта, директори на учебни заведения и учители, представители на родителската общност,  граждани и медии.

DSC02855Обръщение към присъстващите поднесе временно изпълняващият длъжността Кмет на общината Пенчо Пенев: „Училищата в община „Тунджа” имат особена мисия, свой облик и присъствие в живота на местната общност. …. Предизвикателство пред училището в малкото населено място е постигането на диалогичност и ангажираност между  всички участници в образователния процес – ученици, учители, родители, местна власт и държавни институции. …. Убеден съм, че ще съумеем всички заедно да развием и обогатим добрите резултати, постигнати по предходни проекти. Ще продължим да търсим и предлагаме алтернативни модели за социализация на децата и учениците от етническите малцинства. … Пред всички нас стои голямото предизвикателство – да осигурим чрез качествено и модерно образование по-добро бъдеще на нашите деца. Община „Тунджа” ще продължи да развива и утвърждава добрите практики в образованието с разработването и реализацията и на следващи подобни инициативи.”

Ръководителят на проекта Димитър Димитров представи презентация, в която изтъкна основните цели и дейности, които ще се осъществяват, методологията, очакваните резултати и приноса на финансиращата институция.

След приключване на представянето на проекта, екипът за организация и управление  отговори на поставените въпроси.

 

 

 

About the Author :