Нов клуб на БМЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAБМЧК – Ямбол учреди нов клуба на БМЧК в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ гр. Ямбол. Идеята възникна по време на реализиране на съвместни дейности по проект „Учи днес и ще  успееш утре” в рамките на Програма «Партньори за социална промяна», който приключи през месец юли 2015г. Димитър Андонов и Стели Джамбазова, доброволци на БМЧК – Ямбол запознаха децата от ЦНСТ с дейността на младежката организация, структурата на клуба и нормативните документи. Новия клуб си избра ръководство – координатор, зам. координатор и протоколчик. Доброволците  изразиха желание да работят в направление на Социално – помощна дейност и Първа долекарска помощ. Директорът на ЦНСТ гр. Ямбол, г-жа Жана Михова изрази готовността да подкрепя доброволците във всичките им начинания и им пожела успех. На учредяването на клуба присъства и щатният специалист по младежка дейност в БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева.

About the Author :