„Нов живот за старата велоплощадка“

Първа доброволческа инициатива на младежите от Български младежки Червен кръст – Ямбол за освежаване на ограда  на „Велоплощадка“, към момента площадката не се използва и Обл.съвет на БЧК – Ямбол стартира дейности за възстановяване и подготовка за ползването й, както и намиращите се в нея помещения.

Обл.съвет на БЧК – Ямбол ще създаде Общински учебен център по пътна безопасност и приложно колоездене. Целта е доброволците на БМЧК да работят за превенция на пътния травматизъм сред деца и младежи от област Ямбол. На Велоплощадката всяко дете ще може да получи знания и умения как да се пази от пътни инциденти.

Предстоят множество инициативи по подготовка  за ползване на „Велоплощадката“: боядисване и ремонт на огради и портални врати на обекта; възстановяване на зелените площи; изрязване и почистване на храсти и дървета, пречещи на дейностите в обекта и застрашаващи здравето на участниците в обучителния процес; възстановяване на бордюри и тротоари в обекта; ремонт на настилката на алеите на велоплощадката; възстановяване на маркировката на велоалеите на площадката; възстановяване на светофарната уредба; ремонт и възстановяване на подовите покрития в помещенията в обекта; ремонт на санитарните възли в обекта и освежаване на фасадата на помещенията и подобряване цялостната визия на площадката.

Областен секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply