Нов екологичен проект в ОУ „Стефан Караджа”

През учебната 2014/2015 г. екип от ОУ „Стефан Караджа”, с. Ст. Караджово разработи и спечели проект по програма на националната кампания „За чиста околна среда – 2015” на тема „Обичам природата и аз участвам” на МОСВ и ПУДООС (Предприятие за управление дейностите по опазване  на околната среда и водите). Стойността на проекта е 4 384.60 лв., със срок на изпълнение до 31.10.2015 г.

IMG_20150529_105127Целта на кампанията и проекта е повишаване на екологичната култура и създаване на навици за активен и здравословен живот у учениците. В изпълнение на тази цел задачите, които сме си поставили, са: запознаване на учениците с екологичната обстановка в района; естетизиране двора на училището и отглеждането на цветя, билки, подправки; изграждане на спортна площадка на открито и създаване на възможности за активност и спорт през свободното време на учениците и в часовете по физическо възпитание.

IMG_20150529_105952До момента вече е изпълнена първата дейност. В училище бе създаден клуб „Природозащитник”, който проучи биоразнообразието от растителното и животинското царство в района. Учениците набелязаха замърсени места, изготвиха и представиха презентация за резултатите от работата на клуба. На 5 юни – Международен ден за опазване на околната среда, проведохме екологична акция за почистване двора на училището, парка в центъра на селото, около паметника и къщата-музей на Стефан Караджа.

IMG_20150529_113813През месец юни започна изпълнението и на дейност 2 – създаване на училищна градина. Учениците с огромно удоволствие се включиха в засаждането на билки и цветя. Поради настъпването на летния сезон се взе решение засаждането на храсти и дръвчета да стане през месец октомври – при подходящи метеорологични условия.

 

IMG_20150603_111823Лятната ваканция е подходящ момент за изграждане на спортната площадка в училище. Тя ще бъде с фитнес съоръжения на открито и вече е дадена заявка на фирма производител за доставката им. Предвижда се площадката да бъде изградена до края на месец август, така че през новата учебна година да се ползва активно от учениците.

 

 

IMG_20150603_111751IMG_20150603_112156IMG_20150609_123432 IMG_20150609_124137

About the Author :