Нов договор за Ямболски младежки информационен център

IMG_7747За пореден път в своята девет годишна история на работа с млади хора, Сдружение”Ямболски младежки информационен център” – град Ямбол подписа договор с Министерство на младежта и спорта в гр. София по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрeжата от младежки информационно-консултатнски центрове (МИКЦ).

Проект “Млад гражданин 5”, с подкрепа на Община»Тунджа» град Ямбол. Настоящият проект надгражда опит и практики, създадени в рамките на предишните проекти, свързани с развитието на Младежки информационно – консултантски център /МИКЦ/ в град Ямбол, където да се предоставя информация за промените в съществуващата нормативна уредба, касаеща младите хора, да осигурява специалисти за консултации по различни проблеми, да се формират личностни и социални умения у подрастващите и младите хора до 29 години.

Дейностите и услугите са насочени към млади хора на възраст 15-29 години, които живеят на територията на област Ямбол, както и младежки лидери и други специалисти, активно работещи с младежи или подкрепящи дейността на младежки неформални групи и организации, на територията на Ямбол и 5-те общини от областта. Проектът предвижда предоставяне на информационни, консултантски и обучителни услуги /семинари и тренинги/за младежи, съобразени с техните специфични потребности.Основен приоритет на МИКЦ Ямбол са хората от малките населени места.

Калоян Калиманов – ръководител на проекта

About the Author :

Leave a reply