Нов Дневен център за стари хора ще бъде разкрит в община „Тунджа“

DSC08013Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие за разкриване на Дневен център за стари хора в с. Маломир като делегирана от държавата дейност, считано от 1 януари.2015 година.

Извършеното от общинска администрация проучване, както и нагласите сред местната общност на община „Тунджа”, потвърждават необходимостта от разкриване на Център в с. Маломир с капацитет 20 ползватели и две щатни бройки персонал.

Ресурсното осигуряване на социалната услуга ще се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

Откриването на Дневен център за стари хора – държавно делегирана дейност, е в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015, Годишния план за развитие на социалните услуги за 2015 г. и Общинския план за развитие 2014-2020 г.

В община „Тунджа” Дневните центрове за стари хора се утвърждават като изключително полезна социална услуга в общността, която спомага за ограничаване на институционалния тип грижа за хората от третата възраст и спомага за интеграцията им в общността. На този етап на територията на общината функционират дневени центрове за стари хора в с. Генерал Инзово и в с. Скалица.

Жана Николова

 

About the Author :