Ново питане за такса смет

До председателя на ОбС Ямбол

доктор Данаил Ибришимов

До общинските съветници

в ОбС Ямбол

мандат 2015 – 2019 г.

До кмета на община Ямбол

инженер Георги Славов

До ГРАЖДАНИТЕ и БИЗНЕСА

в община Ямбол

 

СИГНАЛ – ПИТАНЕ

от Иван Димитров Кърцъков

Относно: Такса смет, ръководството и администрацията на община Ямбол и … ПРОСТАТА АРИТМЕТИКА???

(ИЛИ КАК СЕ ПРОБВАТ ДА НИ ПРАВЯТ НА БУДАЛИ УВЕЛИЧАВАЙКИ НИ ПОДМОЛНО И „ТАБЛИЧНО“ ТАКСИТЕ ЗА СМЕТ И ДОКОГА ЩЕ ИМ ГО ПОЗВОЛЯВАМЕ???)

 

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаеми съграждани,

         Ще изнеса само фактите и ще задам въпроси, а анализа ще го оставя на Вас!

В началото ще направя сравнение между предложенията за План-сметката за такса смет за 2016, 2017 и 2018 г. на Кмета на Община Ямбол инженер Георги Славов (завършил Ямболската МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ).

1. Промилите и през трите години са еднакви – по 2,46 ‰ за жилищни имоти и 4,04 ‰ за нежилищни имоти (пробата да се завиши таксата за 2017 на 3.43‰ и 5.23‰ не им се получи и САМИ СИ Я ОТМЕНИХА ПОД УГРОЗАТА ДА ЗАГУБЯТ ДЕЛОТО В СЪДА!!!)

Какво говорят обаче числата от таблиците за съответните години – уж промилите са еднакви, данъчната основа на имотите е еднаква – А КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ Е РАЗЛИЧЕН???

         за 2016 г. – според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в промил, върху облагаемата основа, определена за съответния вид имот в НОАМТЦУТОЯ

 

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

 

за жил. имоти

за нежил. имоти

 

1

Контейнер тип “Бобър”

1100

366

3 542.00

0.96‰

1.04‰

 

2

Контейнер тип “Бобър”

1100

183

1 771.00

0.96‰

1.04‰

 

3

Контейнер тип “Бобър”

1100

122

1 180.67

0.96‰

1.04‰

 

4

Контейнер пластмасов

240

122

229.49

0.96‰

1.04‰

 

5

Контейнер “Мева”

120

122

214.39

0.96‰

1.04‰

 

            за 2017 г. = 2016 г. – тъй като си отмениха взетото решение.

            за 2018 г. – според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в промил, върху облагаемата основа, определена за съответния вид имот в НОАМТЦУТОЯ

 

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

 

за жил. имоти

за нежил. имоти

 

1

Контейнер тип “Бобър”

1100

366

9 044.70

0.96‰

1.04‰

 

2

Контейнер тип “Бобър”

1100

182

4 509.96

0.96‰

1.04‰

 

3

Контейнер тип “Бобър”

1100

122

3 023.16

0.96‰

1.04‰

 

4

Контейнер пластмасов

240

122

651.48

0.96‰

1.04‰

 

5

Контейнер “Мева”

120

122

373.32

0.96‰

1.04‰

 

Какво излиза?

Излиза че през 2016 г. един Контейнер тип “Бобър” от 1 100 литра за 366 дни е с такса от  3_542.00 лв, толкова колкото е и през настоящата 2017, след отмененото решение за завишение на такса смет от края на Декември 2016 г., а сега за същото Кмета на Община Ямбол инженер Георги Славов ИСКА (И Е ЗАЛОЖИЛ !!!) за 2018  – 9 044.70 лв??? при еднакъв промил и за двете години?!

за жил. имоти

за нежил. имоти

0.96‰

1.04‰

           

            2,55 ПЪТИ ПОВЕЧЕ???

            НА КОЕ ОТГОРЕ Е ТАЗИ АРИТМЕТИКА, ЧЕ НЕЩО НЕ МИ СЕ ВРЪЗВА???

            Изведнъж за същото нещо 2,55 ПЪТИ ПОВЕЧЕ??? С другите позиции от таблиците положението е аналогично!!!

И към момента ОБЩИНА СЛИВЕН е с 2,5 до почти 3,0 пъти ПО-МАЛКА ТАКСА СМЕТ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ!!! – 1,05 ‰ за жилищни И 1,50 ‰ за нежилищни имоти.

И ТАМ КМЕТА Е ОТ ГЕРБ !!! НО ЯВНО ТОЗИ КМЕТ (г-н Стефан Радев – чест и почитания!!! ) Е МНОГО ПО-ДОБЪР СТОПАНИН НА ОБЩИНАТА И МНОГО ПО-ЗАГРИЖЕН ЗА ПАРИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН !!!       МАКАР И ПЪРВИ МАНДАТ КАТО КМЕТ ТОЙ Е НАМЕРИЛ НАЧИН И Е УСПЯЛ С МНОГО ПО-МАЛКО РАЗХОДИ ПРИ ПО-ГОЛЯМО ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ ДА ОСИГУРИ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН !!! ЗА РАЗЛИКА ОТ  ОБЩИНА ЯМБОЛ!!!

            Уважаеми съграждани, дами и господа от бизнеса, докога ще позволявате да бъдете така безочливо ограбвани???

 

2. Следващия Аритметичен анализ е между мотивите в текстовата част на миналогодишното за 2017 г. и тазигодишното за 2018 г. Предложения до ОбС Ямбол на Кмета на Община Ямбол инженер Георги Славов – двете предложения са АБСОЛЮТНО ЕДНАКВИ като две капки вода!!! ДА АМА НЕ!!!

            На стр.3 от предложението за 2017:

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, За предварително третиране на отпадъците, За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо  и … е необходима сумата от:

12211212

Събираш, събираш, …. и получаваш 299 986 лв !!! А горе пише 216 542 лв с ДДС?!?!?!

Почваш наново – този път подбираш числата така, че сбора им да е 216 542 ??? Е НЯМА ТАКАВА КОМБИНАЦИЯ !!!

Прехвърляме се на същия абзац, но от предложението за 2018 г.

dfdf3434343

Тук сумата на числата е точно толкова, колкото е записано и в предложението = 299 986 лв!!! С ДДС !!!

ДА АМА ПАК НЕ Е ТАКА !!!

В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА Кмета на Община Ямбол инженер Георги Славов за 2017 г. ПЪРВИТЕ ТРИ ЧИСЛА (за различните видове дейности) СА БЕЗ ДДС, А ТУК В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 2018 г. СА С ДДС ?!?!?!

         И ВЕДНАГА СИ КАЗВАШ – ТУКА ИМА НЕЩО !!!

АМА ТОВА Е МОЖЕ БИ ЗАЩОТО ЕДНО ВРЕМЕ МАТУРИТЕ НЕ БЯХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ?!?!?! А И ТОГАВА НЯМАШЕ ДДС !!! А И ИКОНОМИКАТА НА КАПИТАЛИЗМА СЕ УЧЕШЕ КОЛКОТО ДА Я ОБОРВАМЕ И ДА Я СМАЧКВАМЕ И ДА ИМ ГО ДОКАЖЕМ, КОЛКО СА ЗАГНИВАЩИ И ЧЕ ИМ ОСТАВАТ … ОЩЕ НЯКОЛКО ДЕНА ЖИВОТ !!!

3. Малко по надолу в предложението за 2017 г. на стр.4

h6676yhy


            Събираме и сбора е  1 114 399 лв без ДДС или 1 697 279 с ДДС – ТАКИВА ЧИСЛА В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА  Кмета на Община Ямбол инженер Георги Славов за 2017 г. НЯМА !!!

В предложението за 2018 г. НЕ Е ТАКА!!! ТАМ Е ТОЧНО КОЛКОТО ТРЯБВА ДА Е !!!

f47676fd

и след всичко казано до тук почваш да се чудиш – НЯКОЙ ГЛЕДА ЛИ КАКВО НА КОЙ СЕ ПРЕДЛАГА, ТОЙ ДАЛИ ГО ЧЕТЕ И ТЕЗИ, КОИТО ГЛАСУВАТ СЪС „ЗА“ ЗА КОЕ ПО ТОЧНО ОТ ГОРЕЦИТИРАНИТЕ „РАЗМИНАВАНИЯ“ Е „ЗА“???

Една дълга верига от служители, началници, …, комисии, съветници, … и накрая едно решение пълно с АРИТМЕТИЧНИ ГРЕШКИ!!!

И един въпрос встрани – Защо миналата година преди приемането на План-сметката за такса смет ЗА 2017 г. НЯМАШЕ ОБЯВЛЕНИЕ КАКТО ТАЗИ ГОДИНА (ЧЕ ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА ЯМБОЛ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ТОВА, КАКВИ ГОЛЕМИ, ЧЕ И ПРЕГОЛЕМИ ТАКСИ ИМ „ТОЧАТ“ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, КОЕТО ЯВНО СЕ ОКАЗВА ПО-НЕЕФЕКТИВНО ОТ ТОВА НА СЪСЕДНАТА ОБЩИНА СЛИВЕН!!!) И НЕ Е ЛИ ТОВА ПРИЧИНАТА ДА СИ ОТМЕНЯТ РЕШЕНИЕТО ЗА ДА НЕ СТАВАТ ЗА РЕЗИЛ В СЪДА???

В очакване на отговор за предприетите действия и доколко те са в сроковете по ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси), АПК (Административно процесуален кодекс) и ЗНА (Закон за нормативните актове)

Апропо – ВЕРНО ЛИ Е, ЧЕ СНАХАТА(АКО И ДА НЯМАТ СКЛЮЧЕН БРАК СЪС СИНА) НА ЕДИН ДЕРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ РАБОТИ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В ДВЕ ОТ ФИРМИТЕ АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ СРЕДСТВАТА ОТ ПЛАН-СМЕТКАТА за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол???

ВИЕ г-н СЛАВОВ и г-н ИБРИШИМОВ ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ТАКАВА СИТУАЦИЯ – СНАХАТА ФАКТУРИРА, ДИРЕКТОРА ПОДПИСВА ФАКТУРАТА, А ОБЩИНАТА ПЛАЩА???

         И ПОСЛЕДНО – ЗАЩО ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА 2018 г. НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА НА 29.12.2017 г. ???

            ТОВА УМИШЛЕНО ЛИ Е???

                                                                                  С уважение: ……………………………..

                                                                                                          /И. Кърцъков/

About the Author :