Ново обучение на администрацията на община Стралджа

DSC04764Кметове и кметски наместници, представители на различни отдели в общинска администрация при община Стралджа взеха участие в първата част на обучението „Мултикултурна комуникация , толерантност и антидискриминация” по проект на ОП ”Административен капацитет” „ Надграждащо обучение по ключови компетентности”.

Още в първия ден , веднага след регистрацията, лекторите от Екорис ЕООД  Светла Димова и Екатерина Игнатова привлякоха вниманието на  участниците в обучителния курс с темата” Предразсъдъци и стереотипи-дефиниция, аспекти, негативни въздействия.

DSC04766Методи за справяне с негативни лични нагласи”. Предизвикателство за всеки беше да  опише себе си с отговор на въпросите: „Какъв съм аз?”, „Какви хора харесвам?”, „Какви хора не харесвам?”,”Какво ме кара да се усмихвам?”,”Какво ме прави подтиснат?”. Очаквано оказа се , че в групата преобладават хора които ценят честни, откровени, усмихнати, добри събеседници и съответно се чувстват неудобно в компанията на лъжци, лицемери, подлеци. Като пъзел се подреди и колективният образ на обучаваните – интересни, богати на чувства  и емоции хора, мотивирани да работят, със стремежи да надграждат качествата си, да бъдат полезни. Далеч по-трудно се оказа  решението на следващата задача – след настъпила катастрофа на земята от оцелелите девет  души да се спасят само… четирима.

DSC04774Изборът категорично доказа, че всеки човек има  своите  предразсъдъци и е подвластен на стереотипи.  Умело лекторите насочиха вниманието към това  що е стереотип и каква е разликата от предразсъдъците. В края на лекцията, наред с точните определения,  всички добре знаеха, че „мъжете са физически по-агресивни, а жените – психологически по-агресивни”. Междувременно се наложи всеки да влезе в чужда роля, за да  разбере човекът до себе си.

DSC04810Информацията за „модерния расизъм”, гарнирана с представяне на расовите стереотипи и предразсъдъци допълнително провокира интереса на присъстващите в залата. Не по-малко интересни бяха лекциите за специфичните групи в България , формите на подкрепа за малцинствата и уязвимите групи, тенденциите за развитие на социалните услуги.

 

DSC04840„Нито една култура не може да просъществува, ако има претенция за изключителност” .Тази мисъл на Махатма Ганди  беше препратката към темата за толерантността и желанието за себепознаване. От там и умението за ефективно общуване основано на уважение, приемане, разбиране, откритост и искреност. Какво още научиха участниците в обучението?

–         Никога да не се намесваме  в начините на другите да бъдат щастливи

–         Да уважаваме правото на личен живот на другите

–         Да гледаме събеседника си в очите

–         Да не обсъждаме неща, които са ни поверени като тайна

–         Да не критикуваме публично

DSC04853„Национални културни различия , модел на Хофстеде, етнически малцинства в България- особености” беше другата тема, която предизвика диалог в групата. На обсъждане бяха подложени  подтемите за разстоянието до властта, индивидуализъм-колективизъм, избягване на несигурността. Много полезна се оказа  информацията за  комуникация и поведение към лица с увреждания и други уязвими групи. Забавно за всички се оказа участието в практическата игра на европейци и туземци и търсене на начини за контакти.

Гост на обучението беше и кметът на общината Митко Андонов, който се увери, че темите са подбрани с желанието да се осигури адекватно на изискванията на времето обучение, повишаване на административния капацитет и не на последно място – самочувствието на служителите. „ Знанията, които осигурява модул 3 по проекта, са част от предвидените цели на проекта. Желанието на общинското ръководство е община Стралджа да има своите квалифицирани и мотивирани служители, които умеят да се справят с всеки проблем”, допълни той.

Дните за обучение буквално излетяха, наситени с информация и приятни практически задачи. Всичко, което трябваше да обогати участниците, беше предадено по най-подходящия начин и остави трайни  познания. Лекторите и екипът по проекта могат да бъдат спокойни. Поставените цели са изпълнени, общинските служители, кметове и км.наместници се завърнаха по работните си места по – уверени в себе си, по-знаещи , с  повече умения  и разбиране  към гражданите. С обещанието обслужването в община Стралджа да бъде без предразсъдъци , с толерантност и уважение към всеки човек.

Всички участници в обучението получиха сертификати  за успешно преминато обучение по модул 3 на проект „Надграждащо обучение по ключови компетентности”. Мария Толева, зам.кмет, изрази благодарността  към лекторите  определяйки обучението като необходимо, полезно и навременно, което спомага за професионалното израстване на всеки от участниците.

 

 

About the Author :