Ново оборудване за социалните услуги на община “Тунджа”

153839948442856431_1724917517614003_5114689416786345984_nОбщина „Тунджа” внесе във Фонд „Социална закрила” проектно предложение „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Дом стари хора и „Домашен социален патронаж” с. Болярско, община „Тунджа”.

По проекта ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в специализираната институция и в общността.

Проектът ще се реализира в социалния комплекс – Дом стари хора “Христо Ботев“ и Домашен социален патронаж – с. Болярско, Община „Тунджа“.

Общият размер на финансовите средства, за които се кандидатства пред Фонд „Социална закрила” е 29 913,72 лв. От тях 2 991,37 лв. са собствено участие на Община „Тунджа“.

About the Author :