Ново оборудване за кухнята на Дом Стари хора

1 (2)Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща потребителите от Дом стари хора в Ямбол и Домашен социален патронаж е доставено и монтирано по проект на община Ямбол. Проектът бе одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“. Общата стойност на оборудването е 18 600 лева, от които 16 695 лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината.

В рамките на проекта се закупи професионално кухненско оборудване, включващо конвекторна фурна, електрическа пекарна на три нива, 2 професионални хладилни шкафа, зеленчукорезачка, професионална картофобелачна машина, обръщателен тиган и пасатор.

2 (2)Кухнята обслужва общо 412 потребители – 202 души от Дома за стари хора и 210 потребители на услугата Домашен социален патронаж – възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването.

Закупуването на ново кухненско оборудване  допринася за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята, и по-бързо приготвяне на храната.Новото оборудване  ще позволи  и увеличаване на количеството на приготвяната храна.

Изпълнението на проекта подобри качеството на предлаганите социални услуги  в Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

3 (2)

About the Author :

Leave a reply