Ново напомняне за изключване на тока при неплатена сметка

evn341_01EVN България разширява начините за информиране на своите клиенти за предстоящо изключване на електроснабдяването заради неплатена в срок фактура за потребена енергия. Тази стъпка следва политиката на дружеството за максимална информираност на клиентите и е в изпълнение на законовите изисквания.

Освен информация във всяка фактура и касов бон за сроковете за плащане, от днес EVNБългария предоставя и обща информация за предстоящо преустановяване на електроснабдяванетопоради неплатени суми за консумирана електроенергия на своята интернет страница www.evn.bghttp://www.evn.bg/Chastni_klienti/EVN-Online-plus/ZE38z.aspx . В публикувания списък всеки клиент може да извърши проверка за своя обект чрез търсене по клиентски номер или въвеждане на ИТН (измервателна точканомер). Актуализация на списъка се извършва регулярно съгласно сроковете за плащане. 

Предоставяната от EVNБългария информация е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни и съдържа единствено Клиентски номер, ИТН (измервателна точка номер), населено място и улица (без номер). За по-лесна ориентация населените места по градове и села са представени в азбучен ред. Уведомяването за неплатени задължения, поради които има вероятност да бъде преустановено снабдяването, се извършва най-късно 3 дни предварително.

Друга опция за известявяне е предоставяната от дружеството безплатна услугачрез абониране за получаване на персонална информация по SMS и имейл. Чрез тази услуга клиентите получават автоматично безплатен SMS или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава също поне 3 дни преди прекъсване на снабдяването, което позволява клиентите да бъдат своевременно информирани за свои задължения и да предприемат мерки за тяхното погасяване.

Услугата SMS или имейл известяване се заявява лесно и удобно по един от следните начини – по имейл на [email protected], по поща или в EVN Офис. До момента над 58 000 клиенти са регистрирани за услугата.

Ползите за клиентите от SMS или имейл уведомяване са:

  • удобно и бързо уведомяване за просрочени задължения за консумирана електроенергия
  • намаляване на възможността от прекъсване на електрозахранването поради неплатена фактура
  • предотвратяване на разходи за възстановяване на електрозахранването, преустановено поради неплащане. 

Всеки клиент може да получи персонална информация за своите задължения също и чрез е-платформата “EVN Oнлайн плюс“ на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx, както и на денонощния телефон за автоматична проверка на сметка – 0700 10 207 или в удобен EVN Офис.  

EVN България напомня, че официалните срокове за заплащане на консумирана електроенергия са:

  • I група клиенти – от 1-во до 15-то число на месеца
  • II група клиенти – от 11-то до 25-то число на месеца. 

Начините за плащането на задължения за потребена енергия включват:

  • директен дебит
  • заплащане по всяко време на денонощието през онлайн платформата  „EVN Онлайн плюс” на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx
  • интернет банкиране; чрез банкомат, Epay; Transcard; SMS
  • заплащане на каса в салоните на  „Български Пощи“ ЕАД
  • заплащане на касите на Easypay.
About the Author :