Ново дружество на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 26 ноември 2015 г. по инициатива на ръководството на Народно читалище „Пробуда” в град Ямбол, бе учредено дружество на БЧК със същото име. Създаването на новото дружество е не само естествен резултат от провежданите съвместни инициативи на БЧК-Ямбол и читалището през годините, но и осъзнатата възможност и необходимост от реализиране на дейности, които да са насочени към намаляване на социалната уязвимост и социално изключване на различни общности.

Учредителното събрание бе открито с кратко приветствие от г-н Николай Пенев – секретар на Народно читалище «Пробуда». инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на ОС на БЧК – Ямбол благодари за отправената покана и изразената готовност за участие на присъстващите в дейности на БЧК и като част от организационната структура.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДобриела Праматарова-специалист в БЧК – Ямбол запозна присъстващите със струкурата на организацията, нормативната уредба и приоритетните дейности на организацията, като най – голям интерес предизвикаха обученията по първа помощ за различни групи от населението, които БЧК провежда.

Присъстващите на учредителното събрание предложиха и единодушно избраха за председател на дружеството на БЧК г-н Желязко Тодоров, за негов заместник- г-жа Милена Стефанова, а за касиер – г–жа  Екатерина Йорданова.

Добриела Праматарова

About the Author :