Ново дружество на БЧК в Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНово дружество на БЧК към квартален клуб „Недялко Царев“ в Ямбол бе учредено на 29 март по инициатива на общинското ръководство на „Съюз на пенсионерите 2004“, съобщават от Български червен кръст.

Добриела Праматарова – специалист в БЧК – Ямбол, запозна присъстващите със организационната структура, нормативната уредба и приоритетните за Ямболската червенокръстка организация. Най -голям е интересът  към обученията по първа помощ, реакция при кризи и фондонабирателните инициативи.

Присъстващите на учредителното събрание избраха за председател на дружеството на БЧК „Недялко Царев“ – Мария Димитрова, за неин заместник – Динка Грозева и касиер – Маринка Георгиева. Приет бе и план за работа до края на 2017г.

Създаването на дружеството е възможност за намаляване на социалното изключване на хората от третата възраст.

About the Author :

Leave a reply