Ново детско заведение в “Тунджа”

10922199_878318095531843_1403558300_nНа 5 януари 2015 г. в с. Хаджидимитрово, община „Тунджа” започна работа ново детско заведение с две новосформирани целодневни групи. Те са разкрити по предложение на общинското ръководство и с решение на Общински съвет „Тунджа” като филиал на Обединено детско заведение „Изворче”, с. Кабиле. В тях качествена предучилищна подготовка и детска грижа ще получават 47 деца от 3 до 6 – годишна възраст от населеното място.

10899824_878318135531839_960276061_nПреустройството на материалната база (сградата на бившето училище в селото) се извърши по одобрен общински проект, финансиран по Публично-инвестиционната програма. Строително-ремонтните работи са на обща стойност 356 418 лв.

Общината вложи допълнително 22 190 лв. за обзавеждане и оборудване на помещенията с цел създаване на функционална образователна среда.

10921803_878296908867295_834785028_nС разкриването на новите детски групи се гарантира равен достъп до качествена ранна детска грижа и предучилищна подготовка на децата от село Хаджидимитрово, което е в контекста на основните приоритети в образователната политика на общината и Стратегията за развитие на образователната система на община „Тунджа“ 2009-2015 г.

About the Author :