Новостите в Закона за хората с увреждания

0612672001509967632_710030_600x458Промени в закона, уреждащ правата на хората с увреждания, влязоха в сила от 1 януари 2019 година. За новите положения в закона, обнародван в Държавен вестник в брой 105 от 18 декември 2018 г., информира Мария Славова, директор на дирекция „Социално подпомагане“-Ямбол.

До 31 март предстои Министерският съвет да приеме и правилник за прилагането на закона и методика за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Съгласно чл. 68, ал. 1 от закона, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка. Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента:

 1. Месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;
 2. Целеви помощи съобразно вида на увреждането;

Месечната финансова подкрепа е в сила от 01.01.2019 г. и е обвързана с линията на бедност, която за 2019 г. е определена за страната в размер на 348 лв.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

 1. 1.       От 50 до 70,99 на сто степен на увреждане-в размер 7 на сто от линията на бедност-24,36 лв. за 2019 г.
 2. 2.       От 71 до 90 на сто степен на увреждане- в размер 15 на сто от линията на бедност-52,20 лв.
 3. 3.       Над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност -87,00 лв.
 4. 4.       Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злопоука или професионална болест-в размер на 30 на сто от линията на бедност-104,40 лв.;
 5. 5.       Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57 на сто от линията на бедност-198,36 лв.-

Необходимо е до 31.03.2019 г. да се депозират заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа, към което прилагат ЕР на ТЕЛК или НЕЛК следните групи хора с увреждания:

–          Лица с определени от 50 до 70,99 на сто трайно намалена работоспособност, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия и не са получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;

–          Лица с определени над 71 на сто трайно намалена работоспособност, които са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер на 25 на сто, получавана като втора пенсия, но не се получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;

Не трябва да подават заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа всички лица, които към 01.01.2019 г. имат издадена социална оценка в срок на действие, въз основа на която получават месечна добавка за социална интеграция и имат отпусната преди 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия.

                      Целеви помощи – в сила от 01.01.2019 г.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 1 от ЗХУ-помощни средства, приспособления, съоражения и медицински изделия;

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в чл. 61, ал. 1, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗК Целевата помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК/ НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства.

–          Целева помощ по чл .72, т. 2 от ЗХУ – покупка на лично моторно превозно

Средство

Съгласно чл. 74 от ЗХУ целева помощ за покупка на моторно превозно средство се отпуска на хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат определена от ТЕЛК /НЕЛК над 90 на сто вид и степен на увреждания или трайно намалена работоспособност и са работещи или учащи. Размера на помощта за 2019 г. е до 1392 лв.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 3 от ЗХУ – приспособяване на жилище

Този вид целева помощ е предназначена за хора с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка. Размерът на помощта е до 696 лв.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 4 от ЗХУ – балнеолечение и/ или рехабилитационни услуги

Целевата помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги е предназначена за хора с определени над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите. Помощта се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на белнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Предвидени са два режима на изплащане:

– На правоимащите лица при подаване на заявление-декларация с приложени съответни документи в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

– На съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е НОИ или Министерство на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения. Помощта за 2019 г. е в размер на 278, 40 лв.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 5 от ЗХУ-наем на общинско жилище

Право на този вид целева помощ имат хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители. Целевата помощ е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост и се превежда от Дирекция „Социално подпомагане“ след представяне на разходооправдателен документ от съответната община.

 Образците на заявления-декларации по & 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хората с увреждания са  публикувани на електронната страница на АСП и могат да бъдат предоставени на място в дирекцията.

 

About the Author :

3 Comments to “Новостите в Закона за хората с увреждания”
 • ВАНИО
  June 13, 2021 - Reply

  КАК ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ПОДПОМАГА ИНВАЛИДИТЕ С ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ТИПА ЕЛЕКТРОМОБИЛ ?

 • XMC.PL
  May 12, 2022 - Reply

  A helpful post, I just passed this onto a co-worker who was doing a little analysis on that. And he in fact bought me dinner because I discovered it for him. smile.. So let me reword that: Thanks for the treat! But yeah Thank you for spending the time to talk about this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. Two thumb up for this blogpost!

 • XMC.pl
  May 13, 2022 - Reply

  I discovered your blog web site on google and examine just a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my Yahoo engine. Searching for forward to studying more from you afterward!…

Leave a reply