Новопостроените жилища в област Ямбол намаляват

SAM_3008Ямбол, 20.02.2018 г.

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 6 по предварителни данни на Националния статистически институт, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят им е намалял с 25.0%. Новопостроените жилища в тях са 6, като в сравнение със същия период на 2016 г., е регистрирано намаление от 62.5%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 92 сгради с 454 жилища в тях, Бургас – 86 сгради с 393 жилища, и Пловдив – 85 сгради с 299 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 800 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 50.5%. Жилищната площ също намалява – с 52.6% до 530 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 100.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 133.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

About the Author :