Нови 10 жилищни сгради са получили разрешително за строеж

vse-poveche-razreshitelni-za-stroej-se-izdavat-v-oblast-dobrich-466860През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 11 жилища в тях и 1 709 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 11 016 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 33.3%, жилищата в тях – с 57.7%, а общата им застроена площ – с 63.1%.  Броят на  издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради не се променя, докато разгънатата им застроена площ нараства с 48.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 42.9%, жилищата в тях – с 37.5%, а общата им застроена площ – с 45.8%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради са повече с 6.3%, докато тяхната РЗП намалява с 12.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108, и Бургас – 102.

През първото тримесечие на 2018 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 11 жилища в тях и с 2 480 кв. м обща застроена площ и на 8 други сгради с  8 543 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие няма изменение в броя на започнатите нови жилищни сгради, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 42.1 и 6.5%. Броят на започнатите други видове сгради бележи спад с 42.9%, а общата им застроена площ – с 46.4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради и разгънатата им застроена площ се наблюдава ръст респективно с 28.6 и 17.5%, докато броят на жилищата в тях намалява с 26.7%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 20.0%, но тяхната РЗП нараства със 117.0%.

 

About the Author :

Leave a reply