Нови форми на сътрудничество

10000085_10200843204836597_382376886_nПротокол за сътрудничество подписаха на 7 март в село Кабиле Центърът за наука и изкуство „Билтем” от турския град Къркларели и Общинският център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа” – с. Кабиле. Центровете ще си сътрудничат в областта на културния обмен, разработването на съвместни европейски проекти, обмена на полезни образователни практики, популяризиране на народното творчество, занаятите, обичаите и фолклорните традиции на България и Турция, развитието на туризма и опазването на околната среда. Идеята е да се организират изложби, пленери, обмен на творци, творчески работилници, ателиета, семинари, конференции, кръгли маси и други съвместни прояви, с които ще се обогати доброто сътрудничество и добросъседстките отношения между община „Тунджа” и Къркларели.  Протоколът беше подписан от директорите на двата центъра за изкуство.

About the Author :