Нови споразумения по ” С Тунджа в сърцето”

logo-faceВ община „Тунджа” продължава кандидатстването и изпълнението на проекти по платформата „С Тунджа в сърцето“. Идеята на общината провокира и активизира  комуникацията между местните общности и това ги обедини  в реализирането на иновативни и обществено значими инициативи. Народни читалища, кметства, църковните настоятелства, училища, детски заведения, младежките неправителствени организации, жителите на населените места заедно реализират различни инициативи.

На 20.8.2015 година от 11.00 часа в залата на ІІ етаж на община „Тунджа” кметът на общината Георги Георгиев ще подпише нови Oscar Pistorius murder charge: ‘steroids found at athlete’s home’ best steroid fat burner summit county files lawsuit against big pharma | parkrecord.com 11 споразумения.

Инициативите са свързани с подобряване облика на населените места, с почистване и озеленяване на зони за отдих, обогатяване на краеведски и етнографски сбирки, културни и спортни дейности.

About the Author :