Нови спирки

111Промени в маршрутните разписания на две линии разгледа Областната транспортна комисия. Промените касаят включването на нови спирки по линиите Ямбол-Челник и Ямбол-Завой. По маршрутно разписание Ямбол-Челник ще бъде включена нова (втора спирка) в с. Калчево, а автобусите по линията Ямбол-Завой вече ще спират и пред мотел „Екатерина”.
Въведените нови спирки са изцяло съобразени с местния бизнес и с нуждите на населението, което се ползва от тях. Часовете на тръгване се запазват.
Промените са инициирани от община „Тунджа”, предлагат се за разглеждане от община Ямбол, защото са от нейната квота и се утвърждават от областния управител.
На заседанието на комисията беше обсъдена и възможността за откриване на автобусна линия до местността „Бакаджик”, както и нуждата от превозвачи, които да обслужват направлението Стралджа-Лозенец-Сливен.

Калина Бакалова

About the Author :