Нови специалности в професионалните гимназии

obrПет нови специалности ще предложат професионалните гимназии на завършващите 7 и 8 клас стана ясно на работната среща в областна администрация за координиране на дейностите по провеждане на държавната политика по образование в  Ямболска област.  Срещата се организира съвместно от ОА и Регионален инспекторат по образование, като в нея участие взеха заместник областният управител Иван Иванов, директорът на РИО – Ямбол Пенка Илиева, директорите на средни училища и представители на бизнеса. Новите специалности са „Кетъринг” – в Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм, „Автотранспортна техника”  – в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов”, „Автомобилна мехатроника” – в ПГ по подемна, строителна и транспортна техника, „Фризьорство” и „Производство на мебели” в ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии. 1238 ученици завършват 7 клас през тази година, за тях се предвиждат 17 профилирани и 8 професионални паралелки. Завършващите 8 клас са 586. Заложените паралелки с прием в 9 клас в СОУ /срок на обучение 4 г./ са 3 – 1 профилирана и 2 непрофилирани. Отделно са планирани общо 16 професионални паралелки. Четирима от директорите на училища предлагат увеличение на броя паралелки с по една – в МГ „Атанас Радев”, ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, както и професионалните гимназии по хранителни технологии и туризъм и по подемна, строителна и транспортна техника. Предстои предложенията за Държавния план-прием през учебната 2014-2015 г. да бъдат съгласувани и на заседание на Комисията по заетост, след което планът ще бъде изпратен за окончателно одобрение в Министерство на образованието.

About the Author :